Klik hierboven ^^^ of op de onderstreepte regels voor nadere info over onze projecten

Onze projecten

De komende jaren richten we ons op het volgende:
 
Onderwijs en ontwikkeling
Wij willen kinderen van 4 en 5 jaar voorbereiden op hun schoolgang. Dat doen we door middel van voorschoolse opvang, waar de kinderen naast kleuren en zingen, ook kennis maken met de getallen en het alfabet. We willen analfabete vrouwen leren lezen en schrijven We willen jeugdigen (met behulp van hun ouders) stimuleren een MBO-opleiding te volgen.

Sociale cohesie en gemeenschapszin.
De dorpen vormen een belangrijke kern en het is van belang dat dit zo blijft. Uitholling van het dorpsleven leidt tot trek naar de stad en eventueel tot verpaupering. Wij willen dat de dorpen levendige en sociale gemeenschappen blijven. Een buurtwinkeltje, gemeenschappelijke faciliteiten, mannen- of vrouwenhuis, sportveldje; het is allemaal van belang voor een evenwichtige en bloeiend dorpsleven.

Kleinschalige agrarische activiteiten en watervoorziening
In deze regio is grootschalige tuinbouw niet mogelijk. De watervoorziening is beperkt; en lang niet alle grond geschikt. Wij denken dat de groentetuinen van de vrouwen en de boomgaarden van de mannen gebaat zijn bij een betere watervoorziening en -verdeling. Ook het planten van nieuwe boomgaarden en uitbreiden van de moestuinen behoort tot de mogelijkheden. Voorlichting geven over het op ecologisch verantwoorde wijze omgaan met plagen en ziekten hoort erbij.

Beleidsplan

Onze Missie

Samen kunnen we de aarde mooier maken en het levenspad van haar bewoners beter begaanbaar. Stichting Hadiya Fonds wil haar fondsen zodanig besteden dat bovenstaande doel weer wat dichterbij komt.

Onze Visie

In onze visie is kleinschalige ontwikkeling niet een druppel op de gloeiende plaat, maar een olievlek die zich langzaam maar zeker uitbreidt. Ons geld willen wij aan de hieronder beschreven doelen .
De Nederlandse kant van Stichting Hadiya Fonds probeert zo onzichtbaar mogelijk te blijven. Alle eer voor het harde werk, de inzet en het enthousiasme gaat naar de mensen daar.
 Input krijgen we vanuit de gemeenschap zelf; in de meeste gevallen van de vrouwen.
De afgelopen 12 jaar was ik (Marion) vaak bij families thuis. Langzaamaan ontstond er vertrouwen over en weer. En openheid. Die openheid  behoedt ons nu voor blunders, die zo vaak bijrijder zijn op de motor van liefdadigheid.
Veel mensen denken met ons mee. Naast het bestuur zijn dat onze wandelaars, vrienden en bekenden. Maar natuurlijk hoofdzakelijk onze vrienden en vriendinnen in de Sinai

Regio Zuid Sinai

Om onze dromen realistisch en uitvoerbaar te houden richten wij ons in eerste instantie op Zuid Sinai, een provincie van Egypte. De bestuursleden zijn bekend met het gebied; de behoeften en mogelijkheden zijn duidelijk. De uitgebreide doelstelling, waarbij het geografische gebied beschreven wordt, is in de statuten van de stichting te vinden.

Fondsenwerving
Stichting Hadiya Fonds ziet diverse mogelijkheden om de nodige gelden bijeen te brengen.
- Via de donateursclub ‘Vrienden van Hadiya.’ Zij leveren een maandelijkse bijdrage.
- Via eenmalige en/of spontane donaties.
- Via presentaties over de leefwereld van de bedoeïenen.
- Via crowdfunding, fondsen en subsidies.

Publicatieplicht
In de bijlage treft je alle informatie die we als ANBI in oprichting verplicht zijn te publiceren, waaronder de doelstelling en de jaarrekening.