Onderwijs en ontwikkeling  

Wij willen kinderen van 4 en 5 jaar voorbereiden op hun schoolgang. Dat doen we door middel van voorschoolse opvang, waar de kinderen naast  kleuren en zingen, ook kennis maken met de getallen en het alfabet.
We willen analfabete vrouwen  leren lezen en schrijven. 


   

Hoe pakken wij het aan?  In een vrij korte periode stoomt onze coordinator Nadia de juffen klaar voor hun werk. Deze juffen komen gewoon uit dezelfde dorpen als de vrouwen en kinderen. Je hebt dus gewoon les bij je tante, je buurvrouw  of je nichtje. En ook nog eens bij haar thuis!  

Wat is het voordeel hiervan? Het is allemaal heel laagdrempeling en we zijn helemaal geen geld kwijt aan een klaslokaal. Alle geld gaat naar het lesmateriaal, een vergoeding voor juffen en coordinator en de onvermijdelijke kopjes thee.  

Geen wonder dat we voor heel weinig geld heel veel kunnen doen. 

    

Wat een plezier tijdens de lessen!

 
De toekomst

Voor deze projecten was in 2022 budget beschikbaar. Naast  jullie bijdragen heeft Stichting Melania hier een flinke bijdrage aan geleverd. Zonder 'Melania' was dit allemaal onmogelijk geweest We zijn nu  in 2023 

Stichting Ha Ella heeft ons 2000 euro ter beschikking gesteld. Van dat geld hebben we 1 cursus Alfabetisering I gestart; 4 cursussen Alfabetisering II, en 5 kindergroepen . Voor de cursus Alfabetisering II hebben we zelf een lesboekje ontwikkeld.  Dit laatste financieren we van het Hartjesgeld.

Voor meer informatie over de vrouwen, klik hier

voor meer informatie over de kinderen, klik hier 


Zwerfafval

Jammer genoeg zien we nogal wat zwerfafval in de woestijn. Iedereen; bewoners en wandelaars, ergert zich eraan. Maar niemand pákt het aan. En dat is precies wat wij in 2023 gaan doen! Wij willen maar liefst 12 wadi's schoon gaan maken. En dat gaan de jongens uit ons team voor een grijpstuiver, te weten 600-  doen..


Meedoen? Doe een  DONATIE. Vermeld onder omschrijving voor welk project.