Onderwijs en ontwikkeling  

Wij willen kinderen van 4 en 5 jaar voorbereiden op hun schoolgang. Dat doen we door middel van voorschoolse opvang, waar de kinderen naast  kleuren en zingen, ook kennis maken met de getallen en het alfabet.
We willen analfabete vrouwen  leren lezen en schrijven. We willen jeugdigen stimuleren een MBO-opleiding te volgen

In de praktijk

In 2020 hebben we twee proefprojecten opgezet voor kinderen die nog niet naar school gegaan waren.  We begonnen in maart 2021 met een vrouwengroep. Wat viel ons op?
In St Catherina krijgen de 6-jarigen les van Egyptische leerkrachten en zitten ze tussen de Egyptische kinderen. Het verschil in dialect maakt het eerste schooljaar zwaar voor hen.
Met de voorschoolse opvang konden de kinderen zich richten op het verstaan van de leerkracht.  De stof voor de eerste maanden hadden ze al onder de knie. De kinderen gingen zonder angst naar school.

   

Het project in Magirah was, in tegenstelling tot in St Catharina, in de winter. Wat opviel was dat de kinderen die al school gingen weinig tot niks geleerd hadden. Dat verbaasde ons. Toen we het één en ander onderzochten kregen we de volgende  feiten boven water.
De school in Magirah is klein en de kinderen zitten  dicht op elkaar. Het is bepaald geen stimulerende omgeving. De leerkrachten zijn Egyptische mannen, die een ouderwetse manier van lesgeven hanteren.
Onder deze omstandigheden is het goed te begrijpen dat de kinderen dichtklappen en niet veel verder komen.
We hebben het proefproject tot de 7-jarigen uitgebreid. Onze eigen juffen werden door een groep pubermeisjes bijgestaan. Met dit project was de sociale cohesie van het dorp ook gediend.

    

Intussen zijn we al weer 3 maanden bezig met de vrouwengroep in Magirah. De leerkracht, maar ook de vrouwen zijn dolenthousiast. Zij krijgen 6 maanden lang 3-maal per week 2 uur les.
We werken met lesmateriaal voor kinderen, omdat er niks anders is. Dat leidt soms tot vrolijke taferelen. Maar de vrouwen herkennen de boekjes van hun kinderen en zijn zo trots als ze die eindelijk kunnen helpen.  Ook het kleuren in het begin, om de potloodgreep aan te leren, vinden zbijzonder leuk.

 
De toekomst

In de nabije toekomst starten er nog twee vrouwengroepen. Een in Ras Ghazala en eentje in St Catherina.  Vervolggroepen voor kinderen starten in Magirah en St Catherina.
De leerkrachten van de eerste groepen zullen de nieuwe leerkrachten opleiden. De stichting voorziet dus nu ook 6 vrouwen  van een tijdelijk inkomen. 

Voor deze projecten is tot eind september  2021 budget beschikbaar. .
Een voorschools project (6 weken)  kost 300,-.  
Een alfabetiseringsproject  (6 maanden) 500,-

Meedoen? Doe een  DONATIE. Vermeld onder omschrijving voor welk project.