De Sinaï en de bedoeïenen

De Sinaïwoestijn ligt als het ware tussen Egypte, Israël en Saoedi-Arabië ingeklemd. Deze woestijn wordt wel de meest gevarieerde ter wereld genoemd. Met name het zuiden staat bekend om haar imposante schoonheid.
Volgens overlevering dwaalde Mozes hier veertig jaar rond met zijn bevrijde volk en ontving hij de Stenen Tafelen op de Mozesberg. Jozef, Maria en Jezus doorkruisten het gebied op de vlucht naar Egypte en ook de kruisvaarders hebben hier vele voetafdrukken achtergelaten. Het Katharinaklooster werd in 337 rond het brandende braambos gebouwd en is door de eeuwen heen vaak vervallen en hersteld.
De natuur van Sinaï mag op het eerste gezicht schraal lijken, maar in deze woestijn vind je meer dan 30 plantensoorten die verder nergens ter wereld voorkomen. In het noorden zwerven wolf en hyena en het is niet ongewoon als 's nachts een vosje het kampement bezoekt.

De Sinaï is van oudsher het woongebied van de bedoeïenen. Vroeger zwierven ze met hun vee weken tot maanden door de woestijn. Waar de planten en struiken opkwamen waren ze te vinden. Niet gehinderd door obstakels als grenzen, trokken ze van de Sinaï naar de Negevwoestijn of langs Akaba omhoog richting Petra. Dit is allang verleden tijd en de bedoeïenen wonen nu in zelfgebouwde huisjes of in een flat in de stad.
Maar de woestijn blijft trekken en wie haar doorkruist ziet hier en daar families of groepjes mensen zomaar een paar dagen of weken in een wadi bivakkeren. Geiten, kinderen, oma en een stapel dekens achterin de pick-up truck en dan 'de bergen' in, zoals de bedoeïenen zeggen.

bedoeïenen   truck bedoeinen

Zo open en gastvrij als de bedoeïenen op het eerste gezicht zijn, zo gesloten en naar binnen gericht zijn ze waar het om hun normen en waarden gaat. Uiterst tolerant  tegenover de gasten, maar beslist niet tegenover  eigenzinnige groepsleden. Groepsdwang, geuit  door roddel en achterklap, is de manier om de eenheid te bewaren tegen oprukkende westerse en Egyptische invloeden.
De afgelopen 12 jaar was ik vaak bij families thuis. En langzaamaan ontstond er vertrouwen over en weer. En openheid.  Dat leidde tot vriendschap, inzicht en heel veel mooie verhalen.  En tot onze projecten.
Die verhalen zijn de moeite waard. En ik vertel ze graag.
Wil je ze horen? Hierover meer info op de pagina Presentaties.