Sociale cohesie en gemeenschapszin

De dorpen vormen levendige kleine kernen in de woestijn. Uitholling van het dorpsleven leidt tot trek naar de stad en eventueel tot verpaupering. De bewoners willen dat de dorpen levendige en sociale gemeenschappen blijven.  Een buurtwinkeltje, gemeenschappelijke faciliteiten,  mannen- of vrouwenhuis, sportveldje;  het is allemaal van belang voor een evenwichtig en bloeiend dorpsleven.

In de praktijk

In 2020 begon de bouw van een buurtwinkeltje in Ra’s Ghazala. Wat viel ons op?
Toen het fundament, de muren en het dak gebouwd was, kwamen er ambtenaren langs die verklaarden dat de buurtwinkel  een doorn in het oog van de toeristen zou zijn. Het moest, op straffe van detentie van een paar bewoners, afgebroken worden. Het puin moest, op kosten van het dorp, afgevoerd worden. En dat alles binnen een week.
Alle dorpelingen hebben meegeholpen; het dak en de bekabeling bleef gespaard en we bouwden opnieuw.
In de winkel staat een vrieskast voor de dorpsgemeenschap. Helaas wordt het dorp de laatste tijd gehinderd door stroomuitval. Het dorp is niet op het elektriciteitsnet aangesloten, maar moet het hebben van een generator die op benzine gaat en soms gerepareerd moet worden. De overheid heeft toegezegd dat er eind april aansluiting op het net zou zijn. Helaas is dat er tot nu toe (augustus 2021)  nog niet van gekomen.    

De toekomst

Voor het buurtwinkeltje is een overdekt stuk. Het is de bedoeling dat daar in de toekomst thee gedronken kan worden en shisha gerookt. 
Als Ras Ghazala op het vaste elektriciteitsnet is aangesloten, kan de dorpsdiepvrieskist gebruikt worden.
Een trapveldje en een basketbalnet voor de jongeren zou bijdragen aan het dorpsleven. De ballen komen in beheer bij één van de dorpelingen.  Puberjongens leren basaal scheidsrechteren.
Voor deze projecten is nog geen budget beschikbaar. 

We begroten het theehuisje  met pijpen op  € 100,- euro. Het basketbalnet, trapveldje, ballen en reserveballen begroten we op  € 120,-
Meedoen? Doe een  DONATIE. Vermeld onder omschrijving voor welk project.